Lakásfelújítási támogatás 2021

2021.02.01

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásod vagy házad felújítására és korszerűsítésére

 • Maximum 3 millió Ft támogatási összeg
 • A teljes költség legfeljebb 50%-át fizetik ki
 • Minden gyermeket nevelő szülő igényelheti
 • Anyagköltségre és munkadíjra
 • Egyetlen alkalommal kérhető
 • A felújítás költségét előre ki kell fizetni, a támogatást utólag adja az állam

Mi a Lakásfelújítási támogatás?

A Lakásfelújítási támogatás - más néven Otthonfelújítási támogatás - egy vissza nem térítendő állami támogatás, ami a lakóhelyül szolgáló ingatlan felújítási, korszerűsítési munkálataira igénylehető. Fontos, hogy utófinanszírozásról van szó, vagyis az elvégzett munkákról - anyagköltség, munkadíj - benyújtott számlák alapján utólagosan történik a kifizetés.

Kik igényelhetik a támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő - azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként - igényelheti. Vagyis a Lakásfelújítási támogatást egyedülállók is igényelhetik, nem feltétele a házasság. (Ellentétben például a Babaváró támogatással, amelyet kizárólag házaspárok igényelhetnek.)

Gyermeknek számít:

 • Az igénylő magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be.
 • Az igénylő 25. életévét már betöltött gyermeke, ha az megváltozott munkaképességű.
 • Az igénylő kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Milyen munkálatokra fizet utólag az állam?

Eléggé hosszú a lista. Ami minket érdekel: 

 • "Klímaberendezés beépítése, cseréje."

Milyen típusú ingatlan felújítására jár a támogatás?

Az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire igényelhető. Ez azt jelenti, hogy hiába él valaki egy nyaralóként nyilvántartott ingatlanban, arra a támogatás nem igényelhető.

Milyen számlákat fogad el a Magyar Államkincstár?

 • A számláknak az igénylő - együttes igénykők esetén az egyikük - nevére kell szólnia.
 • A számlát 2021. január 1-jén vagy azt követően kell kiállítani és teljesíteni.
 • A számláknak az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeit, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat kell tartalmaznia.
 • Átutalással teljesített számlák esetén a kifizetés tényét dokumentummal kell igazolni.
 • A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.
 • A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Vállalkozói szerződés is kell

Szükség lesz egy 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződésre (itt lehet letölteni), amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltséget és a vállalkozói díjat külön-külön kell tartalmaznia a szerződésnek.

Meddig igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

A támogatás legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető, eddig kell benyújtani vagy postára adni a szükséges dokumentumokat. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott - legfeljebb 30 napos - időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.